Copyright 2019 - PPH Ozi

Ulga PFRON

W dniu 1.05.1998 PPH OZI s. j. uzyskało status Zakładu Pracy Chronionej - Zasady funkcjonowania zakładów pracy chronionej określa ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. Zakładom Pracy Chronionej przyznane zostały szczególne uprawnienia, między innymi - zwrot składki na PFRON (na podstawie odrębnych przepisów) za okresy miesięczne.

Jako Zakład Pracy Chronionej udzielamy ulg w składkach na PFRON – około 50%

Przykład:

Nabywca co miesiąc płaci 3000,00 zł jako składkę na PFRON.

W danym miesiącu zakupił od OZI jako Zakładu Pracy Chronionej odzież lub otrzymał usługę w wysokości 4000,00 zł netto.

Zapłacił za fakturę w terminie i otrzymał informację o obniżeniu wpłat na PFRON w wysokości 2.000,00 zł (4.000,00 zł * 50 %). W tym miesiącu obniży

comiesięczną wpłatę i zamiast 3.000,00 zł zapłaci do PFRON 1.000,00 zł. (z wartości obniżenia można korzystać przez 6 miesięcy aż do całkowitego 

rozliczenia).

Realnie koszt zakupionych produktów lub usług będzie więc o połowę niższy.

f t g m